Växel: 010-452 90 00

Blåmusslor (MSC-märkt) (3x1kg)

Blåmusslor är en näringsrik delikatess. Själva musselköttet är krämvitt hos hannen och rödorange hos honan. Bägge är lika goda.

366,00 kr

Blåmusslor (MSC-märkt) (3x1kg)

Blåmusslor lever på växtplankton och binder näringsämnena fosfor och kväve. En ökad musselproduktion är därför något som gagnar både konsumenterna och våra vatten.