Kalix löjrom 500g

Förpackning Kalix löjrom: 500g

1.899,00 kr

Kalix löjrom 500g

Rom från siklöjan Coregonus albula i Bottenviken.

Siklökan som ger Kalix Löjrom tillhör familjen laxfiskar, och varje honfisk ger cirka 3–5 gram rom. Det enda som tillsätts löjrommen innan infrysning är 4% salt.

Fisket bedrivs genom partrålning med start söndag kring 20 september och pågår under fem veckor. Fiskeområdet begränsas av Åbyälvens utlopp i söder och Torne älvs utlopp i norr samt 40 km ut från kusten som yttre gräns. Fisket regleras genom sk egenförvaltning där Norrbottens Kustfiskares producentorganisation (NKFPO) samarbetar med Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och marinbiologer vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att upprätta en förvaltningsplan för hållbart fiske och tilldelar årligen ca 35 licenser för trålfiske. Den totala mängden siklöja som fiskas är ca 1.300 ton per år.

År 2015 certifierades fisket som långsiktigt hållbart av Marine Stewardship Council (MSC) med Bureau Veritas som internationellt ackrediteringsorgan.

Det här anses vara den bästa löjrommen som går att hitta på marknaden: manuellt kvalitetskontrollerad från Kalix.

Lorem ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll